TABULKA

NADSTAVBA X

Regionální liga dorostu, Sezóna 2018/2019
 • PKLUBZVVpPpPVB : IBBRB
 • 1.
  1.
  TJ Lokomotiva
  Z:
  21
  V:
  16
  Vp:
  2
  Pp:
  0
  P:
  3
  VB:IB:
  136 : 84
  B:
  52
  RB:
  +52
 • 2.
  2.
  HC Litomyšl
  Z:
  21
  V:
  15
  Vp:
  0
  Pp:
  1
  P:
  5
  VB:IB:
  90 : 74
  B:
  46
  RB:
  +16
 • 3.
  3.
  Stadion Nový Bydžov
  Z:
  21
  V:
  10
  Vp:
  1
  Pp:
  0
  P:
  10
  VB:IB:
  113 : 100
  B:
  32
  RB:
  +13
 • 4.
  4.
  HC Skuteč
  Z:
  21
  V:
  8
  Vp:
  1
  Pp:
  3
  P:
  9
  VB:IB:
  113 : 118
  B:
  29
  RB:
  -5
 • 5.
  5.
  HC Spartak Choceň
  Z:
  20
  V:
  9
  Vp:
  1
  Pp:
  0
  P:
  10
  VB:IB:
  91 : 108
  B:
  29
  RB:
  -17
 • 6.
  6.
  HC Polička
  Z:
  21
  V:
  7
  Vp:
  1
  Pp:
  1
  P:
  12
  VB:IB:
  95 : 99
  B:
  24
  RB:
  -4
 • 7.
  7.
  Spartak Nové Město nad Metují
  Z:
  20
  V:
  6
  Vp:
  0
  Pp:
  1
  P:
  13
  VB:IB:
  104 : 132
  B:
  19
  RB:
  -28
 • 8.
  8.
  HC Opočno
  Z:
  21
  V:
  6
  Vp:
  0
  Pp:
  0
  P:
  15
  VB:IB:
  95 : 122
  B:
  18
  RB:
  -27

ZÁKLADNÍ ČÁST

Regionální liga dorostu, Sezóna 2018/2019
 • PKLUBZVVpPpPVB : IBBRB
 • 1.
  1.
  HC Slovan Moravská Třebová
  Z:
  10
  V:
  8
  Vp:
  0
  Pp:
  0
  P:
  2
  VB:IB:
  64 : 33
  B:
  24
  RB:
  +31
 • 2.
  2.
  TJ Lanškroun
  Z:
  10
  V:
  6
  Vp:
  1
  Pp:
  0
  P:
  3
  VB:IB:
  38 : 31
  B:
  20
  RB:
  +7
 • 3.
  3.
  HC Litomyšl
  Z:
  10
  V:
  6
  Vp:
  0
  Pp:
  0
  P:
  4
  VB:IB:
  34 : 25
  B:
  18
  RB:
  +9
 • 4.
  4.
  HC Polička
  Z:
  10
  V:
  5
  Vp:
  0
  Pp:
  1
  P:
  4
  VB:IB:
  41 : 39
  B:
  16
  RB:
  +2
 • 5.
  5.
  HC Skuteč
  Z:
  10
  V:
  3
  Vp:
  1
  Pp:
  1
  P:
  5
  VB:IB:
  52 : 48
  B:
  12
  RB:
  +4
 • 6.
  6.
  TJ Lokomotiva
  Z:
  10
  V:
  0
  Vp:
  0
  Pp:
  0
  P:
  10
  VB:IB:
  22 : 75
  B:
  0
  RB:
  -53