Návrh struktury žákovských soutěží, Český hokej připravuje projekt tzv. spádových oblastí

12.3.2021 | HC Spartak Polička | Autor: Miloš Grubhoffer

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Součástí připravovaných změn v mládežnickém hokeji je i návrh struktury žákovských soutěží, vycházející ze zkušeností uplynulých sezón. Jedním z jeho základních cílů je stabilizace struktury soutěží pro delší časové období.                     

                                                                       

Návrh, zpracovaný expertní skupinou a odbornými komisemi ČH, byl rozeslán k vyjádření 152 klubům, které se výchově mládeže věnují. V písemném hlasování se pro něj vyslovilo 105 klubů, tedy téměř 70 %. Pro realizací návrhu od sezóny 2021/22 přitom hlasovalo 72 z nich, pro realizaci od sezóny 2022/23 33. Proti navrhovanému modelu se vyslovilo 45 klubů, zbývající dva kluby se nevyjádřily.

   

Podle návrhu podpořeného více než dvoutřetinovou většinou klubů by kategorie mladších žáků zahrnovala 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a kategorie 9. tříd by hrála samostatně. V kategoriích mladších a starších žáků dostávají kluby v závislosti na počtech registrovaných hráčů možnost přihlásit do soutěží smíšené dvouročníkové družstvo nebo družstva složená z hráčů stejného ročníku. V nejvyšší kategorii 9. tříd by už nastupovala výhradně družstva ročníková. V soutěžích mladších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 5. tříd, zatímco ročníková družstva 6. tříd by soutěžila samostatně, v kategoriích starších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 7. tříd a družstva 8. tříd by soutěžila samostatně. Ve všech kategoriích budou soutěže nastaveny tak, aby se družstva po společném začátku ve skupinách rozdělila v nadstavbové části podle výkonnosti, což je kompromis mezi zájmem menších klubů, prosazujících jednostupňové soutěže, a zájmy větších klubů, upřednostňujících vícestupňovou strukturu.

   

Projekt struktury žákovských soutěží je součástí návrhu změn v mládežnickém hokeji, zahrnujících – vedle již schváleného snížení počtu účastníků v juniorských a dorosteneckých soutěžích, k němuž dojde po sezóně 2021/22 – mimo jiné nový systém hodnocení a diferenciace Akademií ČH nebo tzv. spádové oblasti ČH. Změny jsou připravovány v rámci programu „Český hokej 2025“, který dílčí projekty zastřešuje a rozšiřuje například o přesnější vymezení zodpovědnosti svazu a klubů při výchově mládeže, o její jednotnou filozofii nebo o připravované změny v přestupních řádech. Další novinkou bude setkání zástupců a trenérů klubů z celé České republiky pod názvem „Kabina“, plánované na červen 2021.

Český hokej připravuje projekt tzv. spádových oblastí

Odborné komise Českého hokeje zpracovaly návrh projektu tzv. spádových oblastí, zaměřený na zajištění podmínek pro přirozený rozvoj hráčů v mateřských klubech, ochranu menších klubů před předčasnými přestupy a přechod talentovaných hráčů v kategoriích devátých tříd a dorostu do Akademií ČH.                    

                                                                       

Projekt vychází z tzv. spádových oblastí, v jejichž rámci bude probíhat spolupráce centrálního klubu s oddíly v regionu, aby byla zajištěna společná filozofie výchovy bez tlaku na výsledky nebo umělou akceleraci. Jeho součástí je metodická, poradenská a vzdělávací spolupráce klubů v příslušném regionu, stejně jako podpora poskytovaná v tomto směru centrálním klubem oblasti.

   

 V přípravkách a žákovských kategoriích má projekt vytvořit prostor pro přirozený vývoj dětí a rozvoj jejich individuálních dovedností, u nejtalentovanějších čtrnáctiletých a patnáctiletých hokejistů podmínky pro jejich přechod do Akademií ČH a v kategoriích dorostu a juniorů předpoklady pro konkurenci mezi akademiemi včetně uvolnění pohybu hráčů. Projekt počítá s úpravou přestupních řádů tak, aby výchovné zohledňovalo podíl jednotlivých klubů na výchově a budoucím přestupu talentovaných hokejistů například podle tzv. švýcarského modelu.

   

Projekt spádových oblastí ČH, zpracovaný odbornými komisemi a předkládaný klubům k vyjádření, je součástí změn v mládežnickém hokeji, zahrnujících – vedle již schváleného snížení počtu účastníků v juniorských a dorosteneckých soutěžích, k němuž dojde po sezóně 2021/22 – mimo jiné nový systém hodnocení a diferenciace Akademií ČH nebo restrukturalizaci žákovských soutěží. Změny jsou připravovány v rámci programu „Český hokej 2025“, který dílčí projekty zastřešuje a rozšiřuje například o přesnější vymezení zodpovědnosti svazu a klubů při výchově mládeže, o její jednotnou filozofii nebo o připravované změny v přestupních řádech. Další novinkou bude setkání zástupců a trenérů klubů z celé České republiky pod názvem „Kabina“, plánované na červen 2021.