HOKEJ DOMA - Trénink brankářů mimo led

17.10.2020 | HC Spartak Polička | Autor: Miloš Grubhoffer

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Trénink brankářů mimo led

Brankářská komise ve spolupráci s profesionálními regionálními trenéry Českého hokeje připravila sérií videí, které obsahují speciální cvičení pro brankáře. Tato cvičení mohou brankáři provádět v domácím prostředí a sestavovat tak tréninkové jednotky v době, kdy jsou zimní stadiony uzavřené.

I. díl: REAKČNÍ STARTY, TENISÁKY Z POLOH 

První příspěvek obsahuje video s tréninkovým materiálem pro všechny věkové kategorie brankářů. Trénink byl sestaven cíleně jako jednotka pro navedení do tréninku reakční rychlosti a rozvojových vlastností každého brankáře. Důležitým prvkem těchto tréninků je celkový rozvoj živelnosti (hlavně pro kategorie mladších brankářů) a cílené zapojení, posílení okohybných akomodačních svalů. V neposlední řadě při tréninkové jednotce dochází ke celkovému zapojení svalových partií celého těla, a to primárně v oblasti pánve a kyčlí brankáře.

Doporučení pro cvičení s tenisáky: Cviky opakujeme v počtu 8-12 opakování do 3-5 sérií, důležitým prvek je sledování každého zákroku na míček/tenisák.

   

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů do tréninku s tenisákem: 

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).  
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (tzn. cvičení provádíme v první polovině tréninkové jednotky).  
 • Brankáři se musí maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené ,,sténické'' emoce).  
 • Brankáři v době cvičení, kdy prvky bez problému zvládají, je zapotřebí tyto prvky začít variovat (vymýšlíme tedy neustále nové náročnější varianty).  
 • Brankáři by měli po dobu cvičení měnit odlišnost a zacílení celkového rozvoje (tzn. ne pouze na rozvoj reakční rychlosti např. rukou).  
 • Brankáři trénují v menších objemech, ale častěji
 • Pro zpestření je dobré využít speciálních pomůcek (reakční míče, reakční stěny apod.).

II. díl: STARTY Z RŮZNÝCH POLOH

 V tomto příspěvku nabízíme materiál s možností pokračovat v tréninku brankáře, a to v podobě reakce do startu z různých pozic. Trénink byl sestaven jako pokračování do různých praktických kombinací na reakční schopnost našich brankářů na letící nebo odražený kotouč, v simulaci tréninku volíme možnosti zapojení reakčních míčků nebo za pomoci tenisáků.

Doporučení: Cviky opakujte v počtu 5-10 opakování do 3-5 sérií.

   

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit (pár rad a tipů do tréninku startů z různých poloh):

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo)
 • Brankáři nastupují do pozic z různých variant základního postoje z pozic: výpadu, zakročení, sedu, kleku, lehu a dalších možných kombinací   
 • Brankáři jsou do startu z různých poloh navedeni vždy z obou stran abychom neopakovali stále jednu z dominantních stran brankářů, ale pracovali na všestranném rozvoji obou mozkových hemisfér.
 • Brankáři při nastavení do pozice vždy dbají na základní formy správného posilování: ve výpadu dbají na pozici předního kolene, které nesmí svým postavením přesahovat špičku stojné nohy.
 • Brankáři se vždy při každém startu a do startu snaží maximálně využít síly horních končetin, v pohybu s tělem 
 • Brankáři se vždy navádí společně s hlavou a tělem jako jeden celek na odražený nebo dopadající tenisák  
 • Brankáři vedou svůj pohled včetně zaměření se a sledování tenisáku.
 • Brankáři jsou v úvodních a všech dalších pozicích v zádech narovnáni, kdy dbáme také na rovnání se často zakulacených zad.

III. díl: TENISÁKY O ZEĎ

 V tomto videu naleznete tréninkový materiál pro brankáře všech věkových kategorií. V tréninku přidáváme možnost si tenisák házet o zeď, kdy reagujeme na nečekané odrazy v maximálním možným zapojením celého těla, ruce navádíme do zákroku na míček a snažíme stále pracovat i na zapojení dolních končetin v mírném podřepu.

 Doporučení do zapojení Tenisáky o zeď: Cviky opakujeme v počtu 15-20 opakování do 3-5 série.

   

 K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit (pár rad a tipů do tréninku s tenisákem):  

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo)  
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (tzn. cvičení provádíme v první polovině tréninkové jednotky) 
 • Brankáři se musí maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené ,,sténické'' emoce) 
 • Brankářům v době cvičení, kdy prvky bez problému zvládají, je zapotřebí tyto prvky začít variovat (vymýšlíme tedy neustále nové náročnější varianty  
 • Brankáři mají větší počet opakování v sérii, kdy je potřeba si držet nastavenou rychlost a nezrychlova  
 • Brankáři v první řadě dbají na preciznost pohybu-odskoku-zakročení.

IV. díl: ODSKOKY STRANOU, ZÁKROK HOLÍ

 Ve čtvrtém příspěvku vám přidáváme odlišné formy pohybu brankáře stranou v laterálním pohybu. V tréninku můžeme pokračovat v počtu 12 -15x pro každou stranu v počtu 5-7 sérií. Důležitý je zde přechod do rychlejšího pohybu např. v pohybu do odskoku stranou.

   

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů do tréninku odskoků a zákroků holí:   

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo)
 • Brankáři v doskoku vždy vedou svůj pohyb v maximální možné rychlosti
 • Brankáři mohou před každým hodem tenisáku svůj pohyb předem vizualizovat
 • Brankáři jsou do startu z různých poloh navedeni vždy z obou stran abychom neopakovali stále jednu z dominantních stran brankářů, ale pracovali na všestranném rozvoji obou mozkových hemisfér  
 • Brankáři do zákroku holí vedou svůj pohyb a navedení očí vždy zároveň do zvednutí hole  
 • Brankáři do zákroku holí reagují dále na odražený míček po dopadu na zem
 • Brankáři se vždy navádí společně s hlavou a tělem jako jeden celek na odražený nebo dopadající tenisák
 • Brankáři vedou svůj pohled včetně zaměření se a sledování tenisáku
 • Brankáři jsou v úvodních a všech dalších pozicích v zádech narovnáni, kdy dbáme také na rovnání se často zakulacených zad

V. díl: REAKČNÍ CVIČENÍ, VYUŽITÍ TERČÍKŮ A TENISÁKŮ

 V dalším pokračování našich pořízených materiálů jsme se zaměřili na trénink reakce. Využijeme sadu barevných terčíků a 5-8 tenisáků. V tréninku bude zapojena nejen koordinace očí a rukou, ale i jiné vjemy – čísla a barvy. Tenisové míčky jsou popsány čísly a terčíky mají rozlišné barvy.

   

                                  K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů:  

 • Brankáři musí být uvolnění, koncentrovaní a motivováni   
 • Brankáři začínají v reakčním rozkleku, ramena a prsa jsou nakloněná dopředu, paže jsou před tělem. Brankáři nemají prosedlou pánev a jsou uvolnění v kyčlích  
 • Brankáři po nahlášení čísla nebo barvy reagují nejprve očima a hlavou, následně pažemi - Brankáři při cvičení ve dvojicích zapojí soutěživost  
 • Brankáři při cvičení v postoji jsou v mírném podřepu a těžiště mají více na špičkách - Brankáři jsou kreativní – mírný podřep mění s pozicí na břichu, zádech nebo rozkleku 
 • Brankáři při chytání tenisáku kombinují obě ruce a podle věku i rychlost házeného tenisáku 

VI. díl: ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI V PRÁCI S TENISÁKY

 V pokračování a tvorbě nových materiálů pro naše brankáře přikládáme nově doplněnou baterii pohybové činnosti v práci s tenisáky. Ve vytvořených materiálech jsme se zaměřili na trénink, kdy zapojujeme pohyb celého těla a práci na reakci brankáře. Pro trénink potřebujeme 2-3 tenisáky. Brankáři, kteří tyto prvky zvládají, mohou volit také odlišnou sílu odrazu a pracovat také na celkovém živelnějším projevu v těchto navedených cvičeních. Pro kategorii mladších brankářů hodnotíme často snahu spojenou živelným projevem a necháváme tyto cvičení plynout bez zbytečných oprav a pozastavení cviků.

   

Doporučení pro cvičení s tenisáky: Aktuálně přecházíme do časových intervalů v sériích, kdy doporučujeme do každého cviku nastupovat v časovém intervalu 30-45 vteřin ve 2-3 sériích.

 • Brankář jde do cvičení uvolněn jak mentálně, tak fyzicky  
 • Při cvičení s rotací 360° jde o rychlost otočení, a sílu odrazu míčků. Menší odraz - méně času.
 • Při hodu míčkem o zeď, volíme vzdálenost pozice od zdi v závislosti na věku a šikovnosti brankáře.
 • Při poskoku vždy brankář stojí (pracuje) jen na špičkách.
 • Brankáři mohou cvičit ve dvojicích.
 • Brankáři při provádění cviků vycházejí ze správného brankářského postoje viz. manuál (základní brankářský postoj a rozklek)   
 • Brankáři jsou v základním postoji uvolnění, v mírném podřepu a mají volné paže připravené na chytání. Neměli by být v křeči. 
 • Brankáři kombinují obě ruce a podle věku rychlost hozeného tenisáku i obtížnost cviků. 
 • Brankáři mohou využít baseballovou rukavici / lapačku, aby se učili správně chytat kotouče do košíku a ne do dlaně. Místo vyrážečky mohou brankáři využít hráčskou rukavici, aby lépe kontrolovali kotouče, a nevzniklo zranění zápěstí.
 • Brankáři by při cviku měli mít rovná záda, dbát na to, ať nemají propnutá kolena a nejsou příliš v předklonu.

                                 Cviky můžou být pro některé brankáře náročné, proto doporučujeme cvičení zjednodušit (podání míčku místo hození, správná vzdálenost od zdi, jedno tlesknutí).

VII. díl: ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI V PRÁCI S BALÓNEM

 V návaznosti na vytvořenou baterii v minulém díle, jsme si pro vás připravili pokračování do tréninku s balónem. V této videoukázce jsme pro vás připravili komplexnější, tudíž složitější cvičení. Tréninky volíme v návaznosti na předem již navedenou činnost s tenisákem, kdy můžeme zvýšit potřebnou úroveň a zapojit nové prvky.

 Častým klíčem bývá v tréninku posun pro mladší skupinu brankářů, kdy můžeme tenisáky nahradit do úvodních lekcí formu balónu, který je v manipulaci mladších brankářů přijatelnější a lépe ovladatelnějším prvkem v tréninku. Pro doporučení tréninkových návyků nemusíme volit opakování v počtu sérií a můžeme se pouze soustředit na soutěživost a živelnost našich brankářů. V ukázkách s kombinací tenisového míčku a míče zapojujeme obě hemisféry mozku a rozvíjíme periferní sledování v tomto případě basketbalového míče a zaměřujeme svůj pohled na menší tenisový míček, který se snaží brankář po hodu o zeď chytit.

 •     
 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 •    
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (cvičení provádíme v první polovině TJ).
 •    
 • Brankáři by se měli maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené „sténické'“ emoce).     

                                 - začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj a ruce
                                 - starší brankáři vychází ze správného brankářského postoje (viz manuál brankářský postoj a rozklek - odkaz na stažení PDF)
                                 - náročnost cvičení volíme dle dovednosti a stáří brankáře
                                 - mladší brankáři by měli začínat s podáváním basketbalového míče pod nohy (zezadu vpřed, osmičky), následně volit chytání
                                 - mladší brankáři zkouší dribling bez tenisáku, aby měli jistotu v ruce (nácvik driblingu, basketbalový míč by měl brankář sledovat periferně, aby mohl následně přidat tenisák), driblování levá a pravá, střídavě
                                 - vzdálenost od zdi (dle dovedností a stáří)
                                 - síla hodu (dle dovedností a stáří)
                                 - při hodu tenisákem sledujeme periferně basketbalový míč a dbáme na precizní sledování tenisáku
                                 - místo basketbalového míče můžeme volit fotbalový
                                 - při balancování s dvěma míči na sobě by se měl brankář uklidnit a soustředit na dýchání, které je velmi důležité při tomto cvičení. Brankáři by měli stát na místě a držet balanc pomocí paží

 •                                - k nácviku na hody s dvěma míči můžeme využít nejdříve dva tenisové míčky, poté míč fotbalový, nebo basketbalový    
      

       Doporučení:

 • 1. Nastavit obtížnost dle stáří a dovedností    
 • 2. Dbát na aktivní postoj brankáře – mírně pokrčená kolena, těžiště na špičkách  
 • 3. Zvolit pro začátek dostatečnou vzdálenost od zdi a postupně ji zkracovat  
 • 4. Nepodléhat prvním nezdarům a dále pokračovat v pozitivním přístupu k obtížnějším cvikům
 • 5. Soutěživost, živelné kreativní provedení 
 • 6. Doporučíme také každému brankáři přidávat na rychlosti provedení cviků až v průběhu úspěšných opakování.    
 • 7. Častou chybou bývá v těchto jednotkách příliš křečovité postavení jednotlivce, kdy do každého cviku schází následné uvolnění celého těla.

VIII. díl: AGILITY, KOORDINAČNÍ CVIČENÍ I.

 V tréninkových bateriích jsme si tentokrát pro vás připravili cvičení pro správný rozvoj našich brankářů v reakci na povely - výpady na terčíky při následném pohybu na malém prostoru v rychlosti a správné obratnosti. Zlepšete své reflexy pomocí tréninku s terčíky. Volíme v barevných provedení terčíků (kuželů), které je možno opatřit si čísly (nebo písmeny).  Základní pokyny v úvodu zapracování těchto tréninků směřujeme cíleně na krátkou vzdálenost.

                           Pracujeme na náročnosti provedení od nejjednodušších pokynů k pokynům do obtížnosti a složitější náročnosti. Brankář by měl vždy nastupovat ke cvičení uvolněný a nebýt křečovitý ve svém základním postoji. Do pohybu na nahlášený směr, nebo barvu terčíku, přecházíme ve sníženém postoji a svůj pohyb směřujeme vždy ve spolupráci hlava-horní končetiny-tělo-dolní končetiny. Častým opomíjeným prvkem do těchto tréninků je rozvoj periferního vidění v prostoru navedených terčíků.

             Základní pokyny:  

 • začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj, paže před tělem 
 • starší brankáři vycházejí ze správného brankářského postoje (viz. manuál brankářský postoj a rozklek )  
 • v tomto cvičení využíváme jak hlasové, tak zrakové a hmatové podněty (dle dovedností brankáře), například klepnutí na levé rameno brankář musí startovat na opačnou stranu (na pravou)  
 • brankář se dívá před sebe, nesleduje pouze kuželky  
 • po doteku kuželky brankář zvedá hlavu do hry, sleduje hru před sebou!  
 • při kroku vpřed na kuželky brankáři střídají nohy, nebo můžeme zvolit pouze levou nohou vpřed, následně vystřídat nohy. Pro starší brankáře můžeme zvolit na levou stranu výpad pravou nohou a opačně  
 • během výpadu vpřed by měl brankář zvedat hlavu a opět sledovat situaci před sebou (volíme jak hlasové, tak zrakové podněty)  
 • při úkroku stranou by měl brankář držet snížený postoj, neposkakovat 
 • při obíhání terčíku (čtverec) můžeme ukazovat na prstech čísla, aby brankář sledoval hru a vnímal situaci před sebou. Pro zdatnější brankáře můžeme volit lehčí matematické úkoly (3+5) brankář hlásí výsledek, následně můžeme volit složitější počty (3+5-2+1)  
 • dráha s terčíky a tenisáky: opět můžeme volit opačnou stranu než na kterou se ukazuje, aby brankáři vnímali a soustředili se. Nebo tenisáky přenášet 
 • v dráze by měl brankář sledovat prostor před sebou, nekoukat se pod nohy 
 • skvělá je závěrečná hra “Koulovačka”, kde se brankáři vyhýbají míčkům pomocí laterálních pohybů. Pro zdatnější brankáře můžeme volit i různá cvičení před hodem tenisáku, sed, leh břicho, záda, výskok, kotrmelce, atd.

IX. díl: AGILITY, KOORDINAČNÍ CVIČENÍ II.

 V devátém dílu se dostáváme do závěrečných cvičení pro brankáře všech kategorií v rychlostních a obratnostních prvcích. Agilita bývá často spojována vlastnostmi jako obratnost, schopnost vyražení, zastavení nebo změny směru. Schopnost brankáře v tréninku intenzivně a efektivně měnit směr pohybu těla v jeho návaznosti na následující pohybovou a herní/tréninkovou činnost.

 Agilita vyžaduje od brankáře během pohybu regulování pohybu v těžišti jeho těla, optimální síla trupu a zapojení středu těla umožňuje brankářům převést energii z chodidla nohou do horní části těla a přenos energie z horní části zpět dolů.  Brankáři mají po celou dobu pod kontrolou pohyb svého těla. Velice důležitou složkou při a do tréninku agility, kdy pracujeme na zlepšení této dovednosti, je Flexibilita-Pružnost. Flexibilita umožní našim brankářům při tréninku agility přesouvat a reagovat pohybem těla efektivním způsobem. Častou chybou bývá zaměnění si Agility s tréninkem Rychlosti, v tréninku také může docházet v návaznosti na maximální koncentraci na daný cvik v přílišné křečovitosti a ztuhlosti pohybu. V neposlední řadě pracujeme podobným způsobem jako v předešlých dílech na nastavení obtížností cvičení od těch nejjednodušších po obtížnější.

        Základní pokyny:  

 • starší brankáři už vychází ze základního postoje, který drží po celou dobu, co provádí cvičení, paže drží před tělem 
 • mladší brankáři vychází z podřepu a uvolněného postoje, není podmínkou, aby drželi paže jako v brankářském postoji (viz video, paže mohou mít uvolněné, ale před tělem) 
 • brankář neustále sleduje hru před sebou, má zvednutou hlavu. Pro zpestření můžeme volit např. matematické úlohy, které v průběhu cvičení hlásíme brankáři, čímž zapojujeme do cvičení i jinou činnost 
 • kuželky obíháme jak z levé strany, tak z pravé  
 • opět můžeme volit jak zrakové, tak sluchové podněty 
 • pokládání tenisáků: brankáři mohou reagovat na povel, na jakou stranu volí obrat směrem k tenisákům, eventuálně kotrmelec, leh, sud.... 
 • Při otočce jde první hlava, aby co nejrychleji brankář určil volné terčíky
 • Při otočkách nezapomínáme střídat strany (levá, pravá), nebo reagujeme na signál. Pro zdatnější brankáře můžeme volit hmatový signál (obrat je na stranu, kam byl položen první tenisák)  
 • Při přenášení tenisáku střídáme ruce. Zvedáme a pokládáme tenisák jak levou, tak pravou rukou (popřípadě můžeme zvednout levou, položit pravou a opačně) 
 • volíme různé varianty dráhy a náročnost, dle věku a dovedností brankáře

X. díl: KOORDINAČNÍ ŽEBŘÍK, ODRAZOVÁ CVIČENÍ

V desátém díle se dostáváme do závěrečných cvičení pro brankáře všech kategorií v obratnostních prvcích a odrazových cvičení. Agilita bývá často označována jako: obratnost, schopnost vyražení, zastavení, změny směru. A také jako schopnost brankáře v tréninku intenzivně a efektivně měnit směr pohybu těla v jeho návaznosti na následující pohybovou a herní/tréninkovou činnost.

 Agilita vyžaduje od brankáře během pohybu regulování pohybu v těžišti jeho těla. Optimální síla trupu a zapojení středu těla umožňuje brankářům převést energii z chodidla nohou do horní části těla a přenos energie z horní části zpět dolů.  Brankáři mají po celou dobu pod kontrolou pohyb svého těla. Velice důležitou složkou při a do tréninku agility, kdy pracujeme na zlepšení této dovednosti, je flexibilita-pružnost. Flexibilita umožní našim brankářům při tréninku agility přesouvat a reagovat pohybem těla efektivním způsobem. Častou chybou bývá zamění si agility s tréninkem rychlosti, v tréninku také může docházet v návaznosti na maximální koncentraci na daný cvik v přílišné křečovitosti a ztuhlosti pohybu. V neposlední řadě pracujeme podobným způsobem jako v předešlých dílech na nastavení obtížností cvičení od těch nejjednodušších po náročnosti obtížnější.

        Základní pokyny: 

 • Koordinačním žebříkem nerozvíjíme rychlost, ale koordinaci 
 • Začínáme jednoduchým cvičením a volíme techniku před rychlostí. Brankáři by měli pomalu zvládnout projít žebřík. Postupně mohou zrychlovat, pouze pokud zvládají techniku 
 • Některá cvičení můžeme volit zároveň jako průpravná na led. Při běhu pozadu se brankář natáčí, učí se rotaci a následně přesun  
 • Pro správné držení paží může brankář držet míč před sebou  
 • Náročnější cvičení volíme až po zvládnutí správné techniky  
 • Při otočce vede hlava pohyb 
 • Pro zdatnější brankáře můžeme volit žonglování a chytání tenisáků/míčů  
 • Pokud nemáme koordinační žebřík, můžeme si ho nakreslit křídou na zem, využít izolepu, lepící pásku, tkaničky  
 • Pozor, nevolíme vyvýšený materiál jako je hokejka, nebo kulatina, aby nedošlo ke zranění

XI. díl: KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ I.

Předejte tak častým možnostem zranění a pracujete také na zesílení a flexibilitě vašich kyčlí. Zdravé a pružné kyčle jsou často klíčem ke kvalitním zákrokům, nečekaným situacím, kdy brankář reaguje v krátkosti v nekontrolovatelných zákrocích.

   

Vyzkoušejte si na začátek ukázkovou baterii cviků v opakování: 4 série po 15 opakování na každou stranu, ve výdržích si nastavte individuální dobu zatížení. Doporučením jako u předešlých videí je v úvodu pomalé a správné provedení.

XII. díl: KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ II.

Ve dvanáctém díle se posouváme s naší baterií cviků směrem k oblastem zádových svalů a svalů trupu. V předchozím díle jsme si stručně popsali, jak důležité je se zapracovávat v oblastech kyčlí. Stejně potřebným partiím zádových svalů je ale také důležité přikládat potřebnou váhu. Každý brankář by měl zvládat základní cviky (pro aktivaci a potréninkovou část) ve svém tréninku prevence před zraněním.

Věnujte pozornost doporučením v těchto ukázkách na úvod procvičování. V úvodu zapracování do částí rotací a náklonů přistupujeme vždy s maximální opatrností. Dbejte také na uvolněné dýchání a neustálou potřebu se v zádech rovnat. Počty opakování jsou vždy pouze formou doporučení, kdy můžeme na začátek pracovat s intervalem: 7-12 opakování na každou stranu v 1-3 sériích.

XIII. díl: PROTAHOVÁNÍ HAMSTRINGŮ

   Třinácté pokračování videosérie, která inspiruje mladé brankáře k tomu, jak se připravovat v domácím prostředí či na zahradě v čase mimo tréninkovou jednotku, přináší baterií cviků pro gólmany se zaměřením na oblast hamstringů.

Pokud jde o posilování a protahování dolních končetin, většina brankářů se zaměřuje cíleně na lýtka a čtyřhlavý sval stehenní. Výzkumy a praxe ovšem ukazují, že neméně důležitou roli hrají i hamstringy, čili skupina svalů na zadní straně stehen.

MOTOR, KTERÝ VÁS ŽENE KUPŘEDU: HAMSTRINGY. Zadní strana stehen má tendenci se zkracovat/stahovat, proto může často v zákrocích našich brankářů docházet k náhlému poranění této oblasti. V ukázkovém VIDEU vám představíme jednoduché cviky. Tato skladba vám napomůže se pravidelně a správně starat o partie vašeho těla.

 Doporučení jsou v úvodních intervalech výdrží: 30-40 vteřin. Vždy dbejte na rovná záda.

POHYBOVÁ VŠESTRANNOST V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH

K dalšímu z natočených pohybových materiálů pro naše brankáře jsme se rozhodli přidat tentokrát pohybovou všestrannost. Základní doporučení pro pohybové aktivity se mohou týkat kategorií od brankářů ročníků mladších po ročníky brankářů v dospívání a dorostu. Každé dítě potřebuje ve svém přirozeném prostředí základy všestrannosti, tato část zapadá přesně do potřeb našich brankářů.

 Videoukázka vám nabídne odlišné prvky základních pohybů v prostředí domácích aktivit. Vyzkoušejte formy míčových her, zapojení tenisové rakety, trampolíny v prostředí zahrad a otevřených hřišť. Snažte se rozvíjet základní principy her, zábavy a zapálenosti pro daný cvik v provedení. Brankáři mohou volit formy stabilit na jedné noze nebo přecházení natěžených lan po provazu ve vedení na jedné noze. Doporučení na tyto provedení vám rádi přiložíme: brankáři jsou do těchto tréninků navedení v naprosté duševní a mentální pohodě, hra a pohyb na hřišti je baví a dovedou si tvořit pravidla a provedení těchto her sami.

Zpětná vazba: Jak trénují mladí gólmani po celé ČR

Jak mladí brankáři plní výzvu #HokejDoma? Podívejte se na sestřih videí, které nám poslali kluci a holky z celé České republiky. Určitě si počkejte na konec videa, kde naleznete malé odlehčení. Za tuto zpětnou vazbu všem moc děkujeme.

Ukázky cvičení pro brankáře jsou připravované ve spolupráci profesionálních regionálních trenérů Českého hokeje, jsou zveřejňovány každý týden a distribuovány prostřednictvím regionálních trenérů brankářů klubovým trenérům, rodičům a brankářům.